Onze kantoren zijn gesloten op 13 en 14 mei.   
 

Channeling

Channeling zorgt voor een dynamische filtering van de inhoud van deze site.

Met deze channelzapper kan je informatie raadplegen per domein. Enkel van die domeinen die u activeert ( ingekleurd = actief ) worden de items in de verschillende onderdelen van de navigatie getoond.

De keuze van uw channels wordt bewaard zodat bij je volgende bezoek de site automatisch gefilterd is.

Hieronder vindt U een overzicht van de channels.

 • Belastingen
  • belastingen
  • douane
  • immobiliën
  • Belastingen (overige)
  • belastingen (andere)
 • Sociale zaken
  • collectieve arbeidsbetrekkingen
  • gezondheidszorg
  • humanisering van de arbeid
  • kinderbijslagfondsen
  • maatsschappelijke integratie
  • personen met een handicap
  • sociaal beleid
  • sociale inspectie
  • sociale parastatalen
  • sociale verzekeringsfondsen
  • toezicht sociale wetten
  • toezicht welzijn op het werk
  • werkgelegenheid en arbeidsmarkt
  • zelfstandigen
  • ziekenfondsen
  • sociale zaken (andere)
  • Sociale zaken (overige)
 • Migratie en Asiel
  • maatschappelijke integratie
  • regularisatie
  • vluchtelingen
  • vreemdelingenzaken
  • migratie en asiel (andere)
  • Migratie en asiel (overige)
 • Openbaar ambt
  • binnenlandse zaken
  • buitenlandse zaken
  • defensie
  • FEDICT
  • justitie
  • kanselarij
  • personeel & organisatie
  • openbaar ambt (andere)
  • Openbaar ambt (overige)
 • Andere
  • buitenlandse handel
  • consulaire zaken
  • economie
  • FAVV
  • gevangeniswezen
  • KMO
  • immobili
  • leefmilieu
  • middenstand
  • mobiliteit & vervoer
  • ontwikkelingssamenwerking
  • wetenschapsbeleid
  • Overige