Focus op een klacht: het pensioen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog voortaan niet meer belast


© Belga

Zoals andere Belgen werd de man van Anne (naam en foto zijn fictief) verplicht om tijdens de Tweede Wereldoorlog te werken in Duitsland. Dit werk geeft recht op een Duits pensioen als oorlogsslachtoffer, dat nu aan Anne wordt uitbetaald omdat haar echtgenoot overleden is.

Onbegrip

De FOD Financiën telt dit pensioen bij haar inkomsten voor de berekening van haar belastingen, die bijgevolg hoger zijn.

Geconfronteerd met het onbegrip hieromtrent van andere oorlogsslachtoffers of hun nabestaanden die zich in dezelfde situatie bevinden, buigen het Parlement en de minister van Financiën zich over deze kwestie. De wet werd uiteindelijk gewijzigd: een Duits pensioen van gedeporteerde of verplicht tewerkgestelde tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt niet meer in rekening gebracht bij de berekening van de belastingen.

Naar aanleiding van de debatten in het Parlement, verduidelijkte de federale Ombudsman dat Duitsland de pensioenen die het betaalt aan verplicht tewerkgestelden en gedeporteerden niet meer belast en pleitte, gezien het hier om een compensatie gaat, voor een volledige vrijstelling van belastingen.

Belasting terugbetaald

De FOD Financiën herberekent de belastingen van Anne en betaalt haar 700 € terug.

De federale Ombudsman dringt er bij de FOD Financiën op aan om automatisch de nieuwe wet toe te passen op iedereen die zich in dezelfde situatie bevindt. Hij is van mening dat de oorlogsslachtoffers of hun nabestaanden, meestal bejaarden, niet zelf bijkomende administratieve stappen moeten ondernemen.

Daartoe wees de federale Ombudsman er op dat de gegevens over de pensioenen van oorlogsslachtoffers beschikbaar zijn bij andere overheidsdiensten. Dankzij de doeltreffende samenwerking tussen de overheidsdiensten konden in totaal 5.000 andere slachtoffers of hun nabestaanden opgespoord worden. De FOD Financiën heeft voor alle betrokkenen de belastingen opnieuw onderzocht zonder dat ze dit zelf hebben moeten vragen.


gepost op: 01/07/2019